Đầu nối góc HDMI

  • 50,000₫

  • Đầu nối góc chữ L  Đầu nối HDMI đổi góc hình chữ L dùng nối dây HDMI ở góc cho thẩm mỹ  Giá: 50.000 VNĐ 

Thông tin sản phẩm

Đầu nối góc chữ L 
Đầu nối HDMI đổi góc hình chữ L dùng nối dây HDMI ở góc cho thẩm mỹ 
Giá: 50.000 VNĐ Bình luận